Är du lycklig?

Det är jag.

Det var allt för den här gången.